Vores hold

Fysio Danmark Maribo

Vi har forskellige hold. Du kan læse mere om holdene her på siden.
for mere information eller holdtilmelding kan vi kontaktes via telefon 54758050.

Fysioterapi hold

Her trænes der efter individuelt tilrettelagt program.
Fokus er rettet mod genoptræning, samt træning for at
gøre din krop stærkere og mere stabil.
*Holdet henvender sig særligt til idrætsaktive.

Mandag: 15.00-16.30
Torsdag: 15.00-16.30

Ansvarlig: Mikael Munch Hansen
Dette er et hold for folk som har en halvsidig lammelse.
På holdet prøver vi at tilgodese den
enkeltes funktionsniveau, og formålet med
træningen er at vedligeholde nuværende funktion.
Det er funktionstræning dvs. aktiviteter som
minder om det man bliver udsat for i hverdagen.
Træningen kan indeholde styrketræning, koordination,
balance og funktionel konditionstræning.

Tirsdage: 14.00-15.00

Ansvarlig: Sisse Hansen
Her trænes der efter individuelt tilrettelagt program.
Fokus er rettet mod genoptræning for at forbedre
dine funktioner og reducere dine smerter.

Mandag 10.00-11.00
Tirsdag 10.00-11.00
Onsdag: 10.00-11.00
Torsdag 10.00-11.00

Mandag: 12.30-13.30
Onsdag: 12.30-13.30

Ansvarlig: Mikael Munch Hansen
Holdet består af fysisk og psykisk handicappede,
og målet med holdet er at få deltagerne til
at træne og fastholde dem i træningen.
Der trænes kondition-, styrke- og balancetræning,
og der er et krav om at der laves minimum 3
øvelser udover opvarmningen.

Mandag: 10.30-11.30

Ansvarlig: Karina Lang
GLA:D står for:
Godt Liv med Artrose i Danmark (GLA:D).
GLA:D er uddannelse og træning til alle,
der har artrose (slidgigt) i hofter eller knæ.
GLA:D er et koncept som består af følgende:
• En grundig undersøgelse og test ved en fysioterapeut.
• 2 x undervisning om atrose og konceptet.
• Instruktion af øvelser.
• Træning 2 x om ugen i 8 uger.
• Afsluttende undersøgelse og test.

Opstart 2 x om året

Ansvarlig: Karina Lang
Glad ryg er et behandlingstilbud til patienter med langvarige eller
tilbagevendende lænderygsmerter, der påvirker hverdagen.
Tilbuddet er udviklet af forskere og behandlere på SDU.

Programmet følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for behandling af patienter
med rygsmerter og bygger på principper for hjælp-til-selvhjælp på samme
måde som GLA:D® for patienter med knæ- og hoftesmerter.

Der er tre komponenter i GLA:D ryg:
Uddannelse (do's og don'ts når du har rygsmerter),
træningsforløb og registrering i GLA:D databasen
(så der samles data ind, for at se effektiviteten af forløbene).

Ansvarlig: Ronald og Karina
Træning med fysioterapeut, for patienter med
både §51 og §62 henvisning.
Deltagelse på holdet er ikke tidsbegrænset:
man kan fortsætte på holdet i kortere eller længere tid.

Tirsdag: 10.30-11.30
Fredag: 10.30-11.30

Ansvarlig: Anja Kobbernagel
Genoptræning af patienter med knæproblemer.
Der trænes efter individuelt tilrettelagt program.
Programmet progredieres fra den postoperative fase,
hvor der fokuseres på styrke og bevægelighed,
til dynamisk stabilitet på højt niveau,
mhp. tilbagevenden til det ønskede aktivitetsniveau.

Mandag: 15.30-16.45
Torsdag: 15.30-16.45

Ansvarlig: André Niemeijer
Træning for Parkinson patienter. Der trænes balance,
styrke og kondition. Træningen er til dels holdtræning
med fælles aktiviteter, til dels individuelt tilrettelagt
styrke- og smidighedstræning. Der testes 4 gange om året
for at tilpasse og målrette træningen.

Mandag: 9.30-11.30
Torsdag: 9.30-11.30
Ansvarlig: Sisse Hansen, Mouhsin Halloumi og Lotte Rasmussen
Der trænes hård styrke-, konditions- og balancetræning.
Patienterne skal have ressourser og vilje til at træne hårdt
og til at være en del af et fællesskab hvor der passes på hinanden.
Der er et stærkt sammenhold på holdet.
Patienterne skal være mere eller mindre selvhjulpne og
ikke være kørestolsbrugere.

Mandag: 8.30-9.30
Fredag: 9.00-10.00

Ansvarlig: Anja Kobbernagel
På holdet tilbydes træning/genoptræning til patienter med
forskellige skulderproblemer.
Det kan være pre-operativt, post-operativt, eller "bare" p.g.a.
smerter i skulderen m.m.
Hver deltager får et individuelt program.
Træningen kan være rettet mod:
- at forbedre bevægelighed,
- at mindske smerter,
- at øge styrke og stabilitet.
Holdet kan også være relevant for idrætsudøvere.
Alle er velkomne.

Onsdag: kl 16.00-17.00

Ansvarlig: Ronald Egeberg Kiel
Holdtræningen vil fokusere på at styrke bækkenbunden, de dybe mavemuskler samt baldemuskler med hensyntagen til den enkeltes behov, for at mindske gener efter graviditet. Børnene kan tage en lur mens du træner og være med i øvelserne, når de er vågne.

Tirsdag: 09.45-11.00

Ansvarlige: Sisse
Cirkeltræning er en klassisk træningsform,
hvor man er aktiv i 20 til 30 sek. og hviler fra
10 til 30 sek. Der veksles mellem styrke- og
konditionsfremmende øvelser. På den måde opnår man
en betydelig kombineret effekt på både styrke,
kondition, fedtforbrænding samt motorisk udfordring.
Det er en ekstremt tids-effektiv træningsform
(Det er også hårdt, men kun i starten ;-) )

Tirsdag: 15.00-16.00
Torsdag: 17.00-18.00

Ansvarlig: Mouhsin Halloumi

Fitness hold

Vi styrke- og konditionstræner med håndvægte,
vægtstænger, store bolde, Gymsticks, Foamroller osv.
– en tempofyldt træning i høj intensitet, krydret med
skøn musik a´la pop rock og rul.
Henvender sig primært til kvinder.

Mandag 16:45-17.45

Ansvarlig: Lotte Rasmussen

Book plads her!
AFLYST
Tempofyldt konditionstræning på gå-bånd til musik.
Til dig som ønsker at forbedre udholdenhed og få pulsen
op, men ikke kan eller vil løbe / cykle for at opnå dette.
Til dig som måske har knæproblemer der forhindrer løb,
er dette et rigtig godt alternativ.

Aflyst grundet covid-19

Ansvarlige: Anja Kobbernagel og Lotte Rasmussen

Flow yoga for hele kroppen

Tirsdag 16.30-17.30
Onsdag 08.00-09:00

Istruktør: Catrine Illum

Eksterne hold

Der trænes på store bolde.
Hele kroppen trænes, men der er fokus
på ryg- og coretræning.

Onsdag: 12.30-13- 30

Ansvarlig: Karina Lang
Vi har mindre hold, hvor der trænes styrke,
balance og udholdenhed. Træningen planlægges efter
individuelle behov, og foregår i træningssalen.
At træne på et hold kan give sociale relationer,
fællesskab, tryghed og venskaber.

Tirsdag: 12.30-13.30
Fredag: 12.00-13.00

Ansvarlig: Lotte Rasmussen
Er et hold som vi har gennem LOF.
Det er et hold for 50+, hvor der er fokus på
styrke, balance og smidighed. Målet med holdet
er at blive ved med at kunne alle hverdagsaktiviteter
på det samme niveau, som vi altid har haft.
Der afsluttes altid med afspænding.

Fredag: 10.00-11.30

Ansvarlig: Lotte Rasmussen